Zelená energie

Proč pěstovat japonský topol, japonský topol jako zelená energie

Důvodů, proč pěstovat právě japonský topol, je celá řada. Pokud se na pěstování japonských topolů díváme opravdu zeširoka, jde hlavně o výhody a úspory, které pěstování biomasy přináší. Jedná se o „zelenější" alternativu fosilních paliv, kterou lze efektivně využít k vytápění nebo ohřevu vody. Kromě peněžních úspor je tento způsob topení mnohonásobně přátelštější k životnímu prostředí a snižuje riziko změn klimatu. Japonský topol byl navíc speciálně vyšlechtěn na vysoký výnos dřevní hmoty, díky čemuž je jeho potenciál mnohem širší.

Japonský topol, jeho nasazení a využití

Nevyužitá zemědělská půda může být použita k pěstování biomasy a tím dojde k zamezení nechtěné nadprodukce některých zemědělských potravin. V neposlední řadě mluvíme o snížení závislosti národní ekonomiky na dovozu fosilních paliv, zlepšení obchodní bilance a konečně také snížení produkce emisí v rámci Evropské unie, což je v současnosti horké téma.

Pěstitelé japonského topolu mají však kromě výtopu další možnosti, jak s dřevem naložit. Kromě energetických účelů je japonský topol hojně využíván též v papírenském a dřevařském průmyslu, neméně také v chemickém nebo v oblasti stavebnictví.

Japonský topol a výhody jeho pěstování

Jaké jsou další výhody pěstování této rozšířené dřeviny? V oblasti, kde je japonský topol vysazen, dochází podle výzkumů k zlepšení kvality orné půdy a stabilizaci hydrologického režimu, neboť japonský topol patří do skupiny dřevin, jenž okolní půdu mírně vysušují. Proto se také hodí do zátopových oblastí, neboť vydrží dlouhodobé zatopení až šest týdnů. Spolu s rychlým růstem, skvělou schopností zakořenit, vysokou schopností ujmout se a jednoduchým způsobem pěstitelství se jedná o efektivní řešení energetických problémů, ale třeba také o zajímavé hobby.

špalek se sekyrou