Založení plantáže Japonského topolu

Příprava před výsadbou japonského topolu, založení plantáže

Co je potřeba vědět ještě předtím, než začnete s výsadbou japonského topolu? Za prvé je nutné promyslet si, který způsob sadby bude pro vaše účely vhodnější.

Prakticky máte na výběr ze dvou možností – lze sázet řízky nebo kořenáče. Řízkem se myslí jednoletý proutek japonského topolu zkrácený na přibližnou délku 18-20 centimetrů se sedmimilimetrovým průměrem. Oproti tomu kořenáč Japonský topol neboli obalovaná sadba představuje řízek, který byl zasazen do kelímku nebo sadbovače. Má tudíž vytvořený vlastní kořenový systém a proto je odolnější proti vnějším vlivům.

japonsky-topol-korenace  japonsky-topol-rizky-sadba

Na rozhodnutí, zda zasadíte řízky či kořenáče, následně závisí sezona sadby. Řízky potřebují být zasazeny v období kolem března až dubna, s výsadbou kořenáčů můžete klidně počkat až do podzimu. Kořenáče tím získají kontakt s okolní půdou a na jaře začínají velmi brzo růst, čímž si získají potřebný náskok oproti plevelu.

Oba z těchto způsobů sadby mají svá pozitiva a negativa, proto je potřeba předem uvážit, který z nich bude vhodnější použít. Řízky mívají obecně nižší pořizovací náklady, jsou jednoduché a nenáročné co do skladování a i jejich výsadba není složitá, stačí je jen zapíchnout do země. Oproti tomu plusem kořenáčů je nenáročná a levná příprava půdy před výsadbou a odolnost vůči přísuškům či permanentně podmáčené půdě. Díky těmto vlastnostem jsou kořenáče ideální jako dosadba nevzešlých sazenic.

Způsob výsadby japonského topolu

Proces výsadby japonského topolu závisí na několika faktorech. Záleží, zda jste se rozhodli sázet ručně či mechanicky, na jaře (řízky i kořenáče) či během podzimu (jen kořenáče).

Před samotnou výsadbou těchto rychle rostoucích dřevin je potřeba zkontrolovat terén a očistit jej od eventuálního plevele, trávy a jiné buřeně. Doporučuje se také rok předem připravit půdu pro výsadbu, a to včetně orby a následné úpravy povrchu. Ideální sadba je během měsíců března a dubna, u kořenáčů se jedná o celé vegetativní období.

Máte-li u sebe řízky japonského topolu již nějakou dobu před výsadbou, je třeba mít na paměti vhodné skladování. Pro uskladnění vyberte chladnější místnost s vysokou vlhkostí, ideální jsou sklepní prostory. Těsně před výsadbou se doporučuje namočit proutky na čtyřiadvacet hodin do vody, zejména nebyly-li vystaveny optimálním podmínkám uskladnění.

Samotnou sadbu lze vykonávat ručně, což je u řízků velmi jednoduché. V zásadě bude stačit motyka nebo speciální sazeč. K usnadnění práce můžete využít technologie rýhového zalesňovacího stroje. Co se týče plochy, odborníci doporučují sázet minimálně 8.000 jedinců na hektar půdy. Jako výsadbové schéma zvolte při zakládání plantáže na dřevo 1,5 krát 0,8 metru.

japonsky-topol-zalozeni-plantaze

Konkrétní technika výsadby zase závisí na tom, zda se jedná o řízky nebo kořenáče. Řízky lze potřeba sázet mírně na šikmo. Pokud sázíte na dokonale připravené půdě, nechte jeden pupen nad zemí, na lehčích půdách lze zapíchnout řízky celé. Pro půdy s předpokládaným silným buřením použijte silnější a delší řízky. Kořenáče sázejte do jamek s průměrem o trochu větším než je obal vytvořený okolo kořenáče.

Japonských topolů, vlastní zdroj energie,energetická nezávislost - vlatní palivo, výhřevnost 18,7 - 19,2 MJ/kg, pětiletý porost průměr kmene až 25 cm, pařezová výmladnost - po skácení není třeba znovu sázet.